RANDIMAN KANTARI SİSTEMLERİ

Randıman Teknik Özellikleri
*Otomasyon Sistemi’nden bağımsız olarak da kurularak kullanılabilir. Değirmende gerçeklestirilen üretim ile ilgili önemli kriterlerden birisi olan randıman değerlerini tespit etmek amacıyla kullanılır. Sistem ihtiyaç miktarınca elektro-mekanik tartım kantarları içerir.
* Değirmenlerde gerçeklestirilen üretimde elde edilen ürünlerin hammaddeye oranı son derece önemlidir. Günlük 100 ton kapasiteli bir değirmende 70% randıman ile Tip1 un elde edildiği düsünülürse değirmene yapılacak ayar ile elde edilecek %1 randıman artısı, isletmede ekstra hiçbir masraf yapmadan 700 kg unun daha ucuz olan Tip2 un veya kepeğin içine karısmasının önlenmesi demektir. Bu sayede elde edilecek kazanç yıllık baz ele alındığında küçümsenemez büyüklüktedir.
*Otomasyon Sistemi ve diğer modüller ile birlikte kullanıldığında kullanıcı arabirimi gerektirmeksizin veriler gözlenebilir. Bağımsız kullanım durumunda bilgisayar, kullanıcı paneli, dokunmatik panel vb. kullanıcı ara yüzü alternatifleri vardır. Bilgisayarlı kullanım durumunda kullanıcı yetkilendirmesi yapılabilmektedir.
*Kullanılan kullanıcı arayüzüne göre çesitli raporlama sekilleri mevcuttur ve kullanıcı isteğine göre yeniden sekillendirilebilir.PC arayüzlü sistemlerde SQL ile geçmise yönelik herhangi iki tarih arası toplam ve randıman değerleri de hesaplanmaktadır.

Kullanım Sekilleri: Randıman kantarı fabrikanın kapasitesini ürünlerin randıman değerlerini kontrol etmek için kullanılır. Tekli kantarlar da sadece ürün debisi ve toplam tonaj gözlenebilir. Çoklu kantar sisteminde ise su avantajlar vardır.
*Periyodik raporlama(vardiya, günlük, aylık, yıllık) ile fabrika üretimi sürekli takip edilir.
* Fabrikadaki tüm ürünlerin debisi izlenebilir.
* Đnternet ile sisteme erisilip sistemim durumu izlenebilir.
* Database yardımı ile ürünlerin geçmise yönelik iki tarih arası takibi yapılır.
* Windows tabanlı isletim sistemi olan tüm PC eklenebilir.

Randıman hesabı üretim sonucu olusan ürünlerinin giristeki ürüne ve ya üretim sonunca da olusan ürünlerin toplamına oranı olarak iki farklı sekilde hesaplanır. Genel olarak değirmenler giris ürünü üretim sonucunca olusan ürünlerin toplam ağırlıklarından farklı sistemdeki nem kaybından dolayıdır. Sayısal olarak ifade etmek gerekirse giristeki buğdayın nemi 16-16.5 ise çıkıstaki ürünlerin nemi 14-15 aralığındadır.

Randıman değerlerindeki diğer bir sınıflandırma ise periyodik toplamların randımanı ile debi değerlerini randımanıdır.